Referendum #numixt
Constituția prevede că suveranitatea în Republica Moldova aparține poporului și așa cum actuala majoritate parlamentară nu reprezintă votul cetățenilor - sistemul electoral mixt aprobat de Parlament este ilegitim.
Împreună putem să-l abrogăm.
Referendumul legislativ pentru anularea sistemului electoral mixt este o inițiativă civică pentru care au optat un grup de experți din societatea civilă, activiști și oameni de cultură.
Conform Constituției Republicii Moldova - suveranitatea aparține poporului.

Actuala majoritate parlamentară a fost formată de Partidul Democrat din deputați care și-au trădat fracțiunile, partidele și cetățenii. Prin formarea acestei coaliții hibride și bazate pe interese obscure – PD a subminat suveranitatea poporului Republicii Moldova. Majoritatea parlamentară actuală nu reprezintă alegerea poporului, iar sistemul electoral mixt este lipsit de legitimitate.

Înțelegând că în baza sistemului proporțional vor pierde alegerile Parlamentare din 2018, Partidul Democrat și satelitul acestuia – Partidul Socialiștilor din Moldova au shimbat regulile jocului, înlocuind abuziv sistemul electoral proporțional cu sistemul electoral mixt.

Noul sistem electoral în mod direct favorizează partidele cu resurse administrative, financiare și mediatice și diminuează drastic șansele partidelor din opoziție. Conform noului sistem electoral - 50 de deputați vor fi aleși în baza listelor de partid și restul deputaților vor fi aleși în 51 de circumscripții uninominale – fără al doilea tur și fără prag minim de participare la alegeri.

În acest mod, este cert că în majoritatea circumscripțiilor vor fi aleși candidați care ar pierde alegerile în turul doi și care nu vor reprezinta alegerea majorității cetățenilor.

Controlând absoluta majoritate a primăriilor și autorităților publice locale, PD va câștiga în mod fraudulos alegerile în circumscripțiile uninominale și împreună cu cele câteva mandate obținute pe lista electorală de partid - va crea o majoritate parlamentară aservită care va controla Republica Moldova pînă în 2022.
Partidul Democrat și-a dorit foarte mult anume acest sistem pentru că acesta poate asigura în mod fraudulos o majoritate parlamentară docilă, precum este cea din Parlamentul de astăzi.

Constituția și Codul Electoral permit cetățenilor să inițieze un referendum legislativ și să adopte o lege prin care să fie anulat sistemul electoral mixt. Prin intermediul referendumului legislativ ne propunem să anulăm Legea nr. 154 din 20.07.2017 prin care a fost adoptat sistemul electoral mixt și să revenim la sistemul electoral proporțional.

Grupul de inițiativă civică își propune să inițieze un referendum popular prin înregistrarea grupului de inițiativă și colectarea a 200 mii semnături în susținerea acestuia.

Noi, grupul de inițiativă, chemăm toți cetățenii, organizațiile obștești și partidele politice, indiferent de preferințele politice și orientarea geopolitică să susțină acest demers cetățenesc. Numai prin anularea sistemului electoral mixt putem reveni la un mod democratic și onest de alegere a deputaților în Republica Moldova.

Cum puteți contribui:

1. Deveniți membru al grupului de inițiativă:
Fiecare cetățean al Republicii Moldova, care are drept de vot poate deveni membru al grupului de inițiativă pentru a contribui la colectarea semnăturilor necesare.
Pentru aceasta este nevoie să completați formularul online și să participați la ședința de constituire a grupului de inițiativă care va avea loc pe data de 17 decembrie 2017. Locul ședinței vor fi comunicate ulterior.

Atenție: Pentru a participa la ședința de constituire a grupului este nevoie:
a) să veniți la ședința de constituire,
b) să aduceți cu Dvs. copia buletinului de identitate valabil;
c) să semnați în lista de prezență și în lista membrilor grupului de inițiativă.


Doar membrii grupului de inițiativă pot colecta semnături pentru susținerea referendumului.
Semnăturile pe fiecare listă de subscripție vor fi colectate din aceiași localitate și vor fi avizate la primăria localității în care au fost colectate.

2. Deveniți voluntar și susțineți inițiativa:
Dacă nu aveți posibilitate să deveniți membru al grupului de inițiativă, ne puteți susține ca voluntar și susținător - să promovați inițiativa printre rude, cunoscuți și prieteni și prin intermediul rețelelelor sociale.

3. Susțineți grupul de inițiativă prin donații bănești și materiale:
După înregistrarea grupului de inițiativă, obținerea unui cod fiscal, trezorierul grupului va deschide un cont bancar oficial pentru colectarea donațiilor din care vor fi achitate cheltuielile necesare pentru organizarea procesului de colectare a celor 200 de mii de semnături și anume: procurarea de corturi, combustibil, închirierea unui birou necesar pentru munca voluntarilor și altele.

4. Promovați ideea și convingeți:
Îndemnăm cetățenii din diasporă care care cunosc despre inițierea referendumului legislativ să informeze rudele și cunoștințele de acasă cu privire la ideea referendumului și să-i convingă să se implice în colectarea semnăturilor pentru anularea sistemului electoral mixt, inclusiv completând formularul de pe acest site sau ajutându-i să-l completeze.
Declarație
Declarație privind inițierea unui Referendum legislativ pentru abrogarea sistemului electoral mixt
Având în vedere:

 • avizul negativ al Comisiei de la Veneția,
 • încălcarea bunelor practici internaționale prin aprobarea aplicării noului sistem electoral deja la următoarele alegeri,
 • lipsa unui consens larg în societate și între actorii politici privind necesitatea modificării sistemului electoral în unul mixt,
 • poziția tranșantă împotriva introducerii sistemului electoral mixt a majorității asociațiilor obștești independente din domeniu,
 • experiența negativă a statelor din regiune, care au avut sisteme electorale cu alegeri pe circumscripții uninominale și renunțarea la acestea de către România, Georgia și Ucraina,
 • discriminarea diasporei prin scăderea rolului electoral al concetățenilor care muncesc peste hotare,
 • rezoluția participanților la forumul independent al diasporei Off Line "Adoptă un Vot II" din 20 august 2017

Facem apel către societate pentru:

 • Inițierea și desfășurarea unui referendum legislativ pentru abrogarea legii nr. 154 din 20 iulie 2017 prin care a fost adoptat sistemul electoral mixt;
 • Inițierea unor consultări publice largi pe baza unui proiect de lege elaborat de experții din societatea civilă și promovarea acestuia pe cale parlamentară, acesta vizând îmbunătățirea sistemului electoral proporțional și a legislației electorale în general
Facem apel către toți cetățenii, toate organizațiile obștești și partidele politice să se implice în grupul de inițiativă pentru colectarea celor peste 200 mii semnături necesare inițierii referendumului legislativ.

Solicităm organizațiilor internaționale și locale specializate să monitorizeze constituirea și activitatea grupului de inițiativă, organizarea și desfășurarea referendumului.
  Video: lansarea inițiativei legislative privind anularea sistemului electoral mixt
  Video: aspectele organizatorice ce țin de inițierea referendumului legislativ
  Made on
  Tilda